Polityka prywatności

 

Polityka prywatności

 

 

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych z dnia 25.05.2018r.

 

 

 

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119):

 

 

 

informuję, że Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w zakresie i celu niezbędnym do świadczenia usług jest BARLON P.P.H.U. Bartłomiej Osiński z siedzibą Miszewo Wielki nr 3, 09-120 Nowe Miasto NIP: 5670005114, REGON: 130019711 reprezentowany przez Bartłomieja Osińskiego.

 

 

 

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja usług, w tym wykonanie umowy i sprzedaży produktów i usług, a także w przypadkach, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów Administratora,
w szczególności w marketingu bezpośrednim własnych produktów i usług.

 

 

 

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz przez okres określony w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa i nie dłużej niż jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

 

 

 

Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
w określonych ustawowo przypadkach, prawo do przenoszenia swoich danych,
a także prawo wniesienia skargi do Organu nadzorczego, w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania Państwa danych osobowych.

 

 

 

Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie danych oznaczonych jako niezbędne, skutkuje uniemożliwieniem realizacji dla Państwa usług przez BARLON P.P.H.U. Bartłomiej Osiński.

 

 

 

Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie Państwa zgody (na wykonanie umowy, sprzedaż produktów i usług), cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

 

 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w systemach informatycznych obsługi klienta.

 

 

 

Administrator dokłada wszelkich starań w celu ochrony Państwa danych osobowych stosując organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa.

 

 

 

Do danych osobowych Państwa mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy. Podmioty zewnętrzne mają dostęp do danych osobowych tylko i wyłącznie na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych lub innych regulacji umożliwiających przekazywanie danych osobowych. Ponadto dane osobowe mogą być udostępniane właściwym instytucjom publicznym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

 

 

 

 

 

Jeżeli chcą Państwo zadać pytanie lub zgłosić żądanie dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt na adres:

 

 

 

BARLON P.P.H.U. Bartłomiej Osiński

 

Miszewo Wielkie nr 3, 09-120 Nowe Miasto