Polityka jakości

Naszym celem jest dostarczanie wyrobów spełniających wymagania i zaspokajających potrzeby i oczekiwania naszych klientów, mając na uwadze ich pełne usatysfakcjonowanie, tak aby przyczyniało się ono do poszerzania współpracy, a przez to rozwoju i umacniania pozycji naszej firmy oraz by logo BARLON utożsamiane było zawsze z profesjonalizmem i najwyższą jakością.

Wychodzimy z założenia, iż bez odpowiedniej jakości nie jest możliwe zdobycie szacunku i uznania klientów.

Nasze motto zawarte w Polityce Jakości brzmi:
"Najwyższa jakość po najniższych cenach”

Nasze cele chcemy osiągnąć przez:

Szybkość realizacji zamówień;

Terminowość dostaw;

Miłą obsługę handlową;

Kształtowanie przekonań, że za Jakość odpowiedzialny jest każdy pracownik BARLON;

Ciągłe doskonalenie skuteczności systemu zarządzania jakością;

Zespołowe rozwiązywanie problemów i analizowanie przyczyn nieprawidłowości, jak i podejmowanie działań zapobiegających ich powstaniu;

Systematyczne podnoszenie kwalifikacji personelu odpowiednio do potrzeb;

Motywowanie pracowników do osiągania wyznaczonych celów poprzez partnerski stosunek kierownictwa;

Współpracę z dostawcami i wspólne dążenie do zapewnienia wysokiej jakości naszych wyrobów;

Kierownictwo BARLON zapewnia, że polityka jakości jest zrozumiała i wdrożona, a wszyscy pracownicy mogą w pełni angażować się w osiąganie wyznaczonych celów.